Tag Archives: al quran onlin

BACAAN AL QURAN JUZ 30 (JUZ ‘AMMA)

Bacaan Ayat-Ayat Al Qur’an Juz Yang Ke-30 Juz yang ke-30 ini adalah juz yang terakhir dan jamak disebut dengan Juz ‘Amma. Tersusun dari 37 surah-surah pendek. Yaitu mulai dari Surah An Naba’ Ayat yang ke: 1-40, Surah An Naazi’at Ayat 1-46, Surah ‘Abasa Ayat 1-42, Surah At Takwir Ayat 1-29, Surah Al Infithar Ayat 1-19, Surah… Read More »

BACAAN AL QURAN JUZ 29

Bacaan Ayat-Ayat Al Qur’an Juz Yang Ke-29 Tersusun dari Surah Al Mulk Ayat yang ke: 1-30, Surah Al Qalam Ayat 1-52, Surah Al Haaqqah Ayat 1-52, Surah Al Ma’aarij Ayat 1-44, Surah Nuh Ayat 1-28, Surah Al Jin Ayat 1-28, Surah Al Muzammil Ayat 1-20, Surah Al Muddastir Ayat 1-56, Surah Al Qiyaamah Ayat 1-40,… Read More »

BACAAN AL QURAN JUZ 28

Bacaan Ayat-Ayat Al Qur’an Juz Yang Ke-28 Tersusun dari Surah Al Mujaadalah Ayat yang ke: 1-22, Surah Al Hasyr Ayat 1-24, Surah Al Mumtahanah Ayat 1-13, Surah Ash Shaff Ayat 1-14, Surah Al Jumuah Ayat 1-11, Surah Al Munafiqun Ayat 1-11, Surah Ath Taghabun Ayat 1-18, Surah Ath Thalaaq Ayat 1-12, dan Surah At Tahrim… Read More »

BACAAN AL QURAN JUZ 27

Bacaan Ayat-Ayat Al Qur’an Juz Yang Ke-27 Tersusun dari Surah Adz Dzaariyaat Ayat yang ke: 31-60, Surah Ath Thuur Ayat 1-49, Surah An Najm Ayat 1-62, Surah Al Qamar Ayat 1-55, Surah Ar Rahmaan Ayat 1-78, Surah Al Waaqi’ah Ayat 1-96, dan Al Hadiid 1-29. Baca juga Al Qur’an Juz Ke-26 atau Juz Ke-28. قَالَ… Read More »

BACAAN AL QURAN JUZ 26

Bacaan Ayat-Ayat Al Qur’an Juz Yang Ke-26 Tersusun dari Surah Al Jaatsiyah Ayat yang ke: 33-37, Surah Al Ahqaaf Ayat 1-35, Surah Muhammad Ayat 1-38, Surah Al Fath Ayat 1-29, Surah Al Hujuraat Ayat 1-18, Surah Qaaf Ayat 1-45, dan Surah Adz Dzaariyaat 1-30. Baca juga Al Qur’an Juz Ke-25 atau Juz Ke-27. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ… Read More »